O nás

Dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže ve věku od tří do osmnácti let s možností prodlouženého pobytu na základě dohody pro případ dokončení přípravy na budoucí povolání. Jedná se o jednu z forem náhradní rodinné péče. Od roku 2006  dle rejstříku škol a platných právních norem máme název Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Náš Dětský domov se sídlem v Ústí nad Labem se nachází v městském obvodě Severní Terasa, ulice Špálova 2. Patříme mezi ty mladší dětské domovy, svoji činnost zahájil 24.8.1988.

Zajišťujeme výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve své vlastní rodině, nebo umístěny v jiné formě náhradní rodinné péče. Výchovná péče je organizovaná v rodinných skupinách se zachováním sourozeneckých vztahů. Pečujeme o tělesný a duševní rozvoj dětí, chráníme jejich zdraví, vytváříme podmínky podporující sebedůvěru dětí, rozvíjející citovou stránku osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. snahou rodinné skupiny je, co nejvíce se přiblížit životu dětí v rodině. Každá "rodinka" má své jméno a také své povinnosti - praní a žehlení osobního prádla, sobotní a nedělní uklízení, občasné vaření a další dětské povinnosti vyplývající z chodu domácnosti.

Dalším úkolem je navázání přínosného kontaktu s rodinou tak, aby byly učiněny kroky k návratu do původní rodiny.          

V dětském domově vyrůstá 48 dětí, které žijí v šesti rodinných skupinách. O každou rodinnou skupinu pečují dva vychovatelé, muž a žena, pro děti to jsou strýček a tetička. Předpokladem pro výkon vychovatele je pedagogické vzdělání se speciální pedagogikou.

Datum založení dětského domova  24.8.1988, nástupce Dětského domova ve Vaňově.

Zařazení do sítě škol:  24.6.1996

Poslední aktualizace: 2.1.2006

Součástí školského zařízení je školní jídelna s kapacitou  65 jídel.

Zřizovatelem je Ústecký kraj.

Fotogalerie

Věková skladba dětí  
Počet dětí do 3 let 0
Počet dětí předškolního věku 2
Počet dětí mladšího školního věku 14
Počet dětí staršího školního věku 14
Počet dětí připravujících se na budoucí povolání 11
Z toho nad 18 let 4
Počet děvčat 23
Počet chlapců 22