Náš domov

Hlavní náplní dětského domova je nahradit dětem skutečný domov, jimž vlastní rodina není schopna nebo ochotna pocit domova poskytnout.

Úvod

Našim cílem

18.11.2013 13:54
Našim cílem je příprava dětí na samostatný a plnohodnotný život ve společnosti s ohledem na jejich možnosti. Dále pak vytváření optimálních podmínek pro nápravu výchovných nedostatků v předchozím vývoji  jednotlivých dětí.

Náš dětský domov hledá kvalifikovaného vychovatele - vychovatelku.

Požadujeme: pedagogické vzdělání a speciální pedagogiku.