Náš domov

Hlavní náplní dětského domova je nahradit dětem skutečný domov, jimž vlastní rodina není schopna nebo ochotna pocit domova poskytnout.

Náš cíl

Našim cílem je příprava dětí na samostatný a plnohodnotný život ve společnosti s ohledem na jejich možnosti. Dále pak vytváření optimálních podmínek pro nápravu výchovných nedostatků v předchozím vývoji  jednotlivých dětí.