Našim cílem

18.11.2013 13:54

Našim cílem je příprava dětí na samostatný a plnohodnotný život ve společnosti s ohledem na jejich možnosti. Dále pak vytváření optimálních podmínek pro nápravu výchovných nedostatků v předchozím vývoji  jednotlivých dětí.